Przyjęcie zgłoszenia

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia.

ORGANIZATOR TARGÓW
AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI
Siedziba: ul. P.O.W. 4; 42-200 Częstochowa
Lotnisko – Rudniki, Kościelec ul. Jana Pawła II 101
42-240 Rudniki
NIP: 573-000-47-34
Tel/fax: 48 730 995 769; e-mail: acz@aeroklub-czestochowa.org.pl
Fortis Bank Polski S.A. 28 1600 1097 0002 3402 3345 0001

Dyrektor Targów
Agnieszka Olczyk –  dyrektor@aeroklub.czest.pl  +48 783 995 277

Osoba do kontaktu z mediami
Gracjan Respondek – media@aeroklub.czest.pl +48 604 188 370

Biuro Targów
Agnieszka Olczyk – acz@aeroklub-czestochowa.org.pl  +48 783 995 277

Osoba do kontaktu z wystawcami
Walter Wojciechowski  targi@aeroklub.czest.pl  +48 502 403 765