Plan imprezy

Ze względu na organizację pokazów lotniczych, a co za tym idzie potrzebę licznych konsultacji dotyczących zagospodarowania terenu imprezy, plan sytuacyjny zostanie opublikowany we właściwej chwili.