Plan sytuacyjny

Ze względu na organizację pokazów lotniczych, a co za tym idzie potrzebę licznych konsultacji dotyczących zagospodarowania terenu imprezy, plan sytuacyjny zostanie opublikowany we właściwym czasie.