Prasa

Osoba do kontaktu z mediami:

Walter Wojciechowski
email: media@aeroklub.czest.pl
telefon: +48 502 403 765