Regulamin wykonywania lotów na paralotniach

Regulamin wykonywania lotów na paralotniach w trakcie imprezy Pararudniki 2019

1. Niniejszy regulamin wykonywania lotów na paralotniach obowiązuje w dniach 01-02.06.2019 roku na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego.

2. Każdy pilot paralotniowy chcący wykonywać loty z lotniska Aeroklubu Częstochowskiego w dniach 01-02.06.2019 jest zobowiązany do stosowania się do niniejszego regulaminu.

3. Niestosowanie się do postanowień regulaminu, poleceń wydawanych przez Organizatora, powodowanie zagrożeń może spowodować cofnięcie zgody na wykonywanie lotów.

4. Każdy pilot wykonuje loty na własną odpowiedzialność, stosuje się do zasad ustalonych przez Organizatora oraz obowiązującego prawa w zakresie wykonywania lotów.

5. Każdy pilot musi być świadomy ryzyka związanego z uprawianiem sportów lotniczych. W szczególności musi zdawać sobie sprawę z prawdopodobieństwa wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci.

6. W związku z punktem nr 4 oraz 5, piloci jak również ich rodziny, nie mogą dochodzić  jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Aeroklubu Częstochowskiego i organizatorów z tytułu doznanych obrażeń, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci.

7. Każdy pilot chcący wykonywać loty na paralotniach z terenu lotniska Rudniki jest obowiązany:

a. Zarejestrować się w biurze lotów lub online przez stronę http://pararudniki.pl/,zakładka “Dla zwiedzających/Formularz pilota” (uwaga, podpisany “Formularz pilota”należy dostarczyć do biura lotów przed pierwszym startem)

b. Zapoznać się z regulaminem i mapą sytuacyjną,

c. Podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wykonywania lotów, oraz posiadaniu stosownych uprawnień i obowiązkowego ubezpieczenia OC,

d. Stosować się do poleceń wydawanych przez Organizatora,

e. Posiadać łączność radiowa na wskazanej przez Organizatora częstotliwości.

f. W przypadku brania udziału w lotach zorganizowanych przez Organizatora uczestniczyć w odprawie przed lotem (dotyczy to zwłaszcza przelotu nad Jasną Górą w dniu 1.06.2019 roku).

8. Obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów w strefach oznaczonych na mapie jako strefa zakazana na wysokości mniejszej niż 300m AGL(550 AMSL).

9. Miasto Częstochowa objęte jest strefą zakazu lotów R, minimalny pułap to 1500m AGL.

10. Kontrola trzeźwości – zgodnie z obowiązującymi przepisami zakazane jest wykonywanie lotów po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających, w celu dotrzymania tego obowiązku będą prowadzone przez odpowiednie służby kontrole trzeźwości wśród pilotów w strefie lotów. Nietrzeźwy pilot w strefie lotów zostanie przekazany POLICJI.

11. Organizator zwraca szczególną uwagę na fakt że lotnisko Rudniki w dniach 01-02.06.2019 nie jest wyłączone z ruchu lotniczego, ruch lotniczy odbywa się normalnie, startują samoloty, szybowce oraz inne statki powietrzne, w pogotowiu do startu znajduje się samolot gaśniczy Dromader, który może podjąć akcję w każdej chwili. Niniejszy regulamin ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników lotniska Rudniki.