Prasa

Osoba do kontaktu z mediami:

Emilia Wróbel
email: media@aeroklub.czest.pl
telefon: +48 695 520 666