Program targów

Harmonogram Międzynarodowych Targów Lotnictwa Lekkiego  01 – 02.06.2019 r.

Sobota, 01.06.2019 r.

07:00-09:00 Wycieczka Jurajska PPG
09:00-20:00 Loty zapoznawcze
10.00 Otwarcie targów
11:00-15:00 Termika paralotniowa – wyciągarka
12:00 Oficjalne otwarcie dla zwiedzających
12:15 Losowanie loterii
13.00-15.00 Zawody latawcowe
14:00-15:00 „Wykłady:
1) Współczesne skrzydła do PPG
2) Szkolenie paralotniowe, jak zacząć latać?”
17:00-20:30 Wycieczka Jurajska PPG/Zawody PPG dla amatorów
18:00 Zakończenie pierwszego dnia targów
18.00-20.00 Pielgrzymka moto-paralotniarzy (przelot nad Częstochową)
20:00-23:00 Ognisko i muzyka na żywo
20:30-22:00 Jurajskie Świetliki
Niedziela, 02.06.2019
07:00-09:30 Wycieczka Jurajska PPG
09:00-14:00 Loty zapoznawcze
11:00-13:45 Termika paralotniowa – wyciągarka
14:00 Zakończenie targów
14:00-18:00 Pokazy lotnicze (Pokazy strażackie w ciągu pokazów lotniczych)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu!