Pielgrzymka moto-paralotniowa

Pielgrzymka moto-paralotniowa

Drodzy koledzy paralotniarze!
W sobotę (1 czerwca) pomiędzy godziną 18.00-20.00 organizujemy dla Was przelot moto-paralotniowy nad Częstochową, w ramach pielgrzymki organizowanej podczas trwających ParaRudnik 2019. Wlot nad Częstochowę rozpocznie się od strony północnej miasta od ul. Ludowej (50°51’31.6″N 19°06’03.9″E), przechodzącą w ul. Łódzką do wysokości szpitala Parkitka (50°49’42.6″N 19°05’44.9″E), skąd przelatujemy do ul. Św. Rocha (50°49’15.4″N 19°05’12.0″E), wcześniej przecinając ul. Okulickiego – do tego momentu cały przelot odbywa się nad terenami zielonymi (łąki, możliwość awaryjnego lądowania). Pierwszą lądową przeszkodą jest cmentarz Św.Rocha, od którego wzdłuż ul. Św. Jadwigi (możliwość awaryjnego lądowania) wlatujemy od strony zachodniej nad parking Jasnogórski 50°48’49.5″N 19°05’05.4″E (możliwość awaryjnego lądowania), skąd na bezpiecznej wysokości wlatujemy nad miejsce docelowe Klasztor Jasnogórski koordynaty: 50°48’45.2″N 19°05’50.6″E. Pod murami klasztoru mamy zabezpieczone trzy miejsca do awaryjnego lądowania koordynaty: 50°48’41.8″N 19°05’57.4″E, 50°48’30.4″N 19°05’37.8″E oraz 50°48’28.9″N 19°05’32.7″E. Odległości między miejscami do awaryjnego lądowania przez całą trasę przelotu zapewnia bezpieczny do nich dolot i lądowanie. Planowany czas przelotu nad miastem to około 30 minut, czas pobytu rotacyjnego pilotów nad klasztorem to 15 minut – w tym czasie krążąc nad Jasna Górą omijamy skupiska pielgrzymów, ograniczając swój lot do obszaru zabudowań klasztornych wraz z ogrodzonym terenem przyklasztornym. Powrót odbędzie się tą samą trasą.
Wszystkich pilotów, którzy chcą wziąć udział w pielgrzymce moto-parolotniowej posiadający niezbędne uprawnienia, certyfikaty, ubezpieczenie oraz wielogodzinny nalot prosimy o wypełnienie formularza na stronie: http://pararudniki.pl/formularz-pilota/
Ilość pilotów uczestniczących w pielgrzymce ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!
Poniżej prezentujemy trasę przelotu: